هولدینگ توسعه سرمایه گذاری، صادرات، معدن و صنایع معدنی لیان کاوان کانیها

 • App Icon
  هولدينگ توسعه سرمايه گزاري ليان كاوان
 • App Icon
  تجارت و بازرگاني
 • App Icon
  اكتشاف ،استخراج و بهره برداري
 • App Icon
  انرژي
 • App Icon
  فولاد سنگان خواف
 • App Icon
  مركز تحقيقات فولاد و معدن
 • App Icon
  توسعه گردشگري سلامت
 • App Icon
  توسعه سنگهاي تزئيني
 • App Icon
  هيوا فولاد خواف خراسان
 • App Icon
  توسعه گردشگري
 • App Icon
  Slide07
 • App Icon
  Slide06
 • App Icon
  Slide08
 • App Icon
  Slide10
 • App Icon
  سيمان بين الملل
 • App Icon
  شرکت لیان کاوان گردشگری شهری

شرکت هولدینگ لیان کاوان کانیها

Mobile Devices

وضیعت پیچیده فعلی جهان تجارت ، توانائیهای بسیار متفاوت سازمانها (توان مالی ، توان تخصصی ، نیروی انسانی ، توان تکنولوژی و ... ) ، ناپایداری محیط های بازار و امکان ورود به فعالیت های جدید و سود آوری تجاری ، باعث شده است تا مقوله ادغام و گروهی شدن شرکتها به منظور استفاده بهینه از توانائیها ی یکدیگر دارند و فعالیت بصورت شرکتهای هولدینگ متداول گردد. از این رو سازمانهای توانا ، تمایل زیادی برای فعالیت در قالب هولدینگ و بهره گیری از توانائیهای یکدیگر دارند تا بدین وسیله ضمن فائق آمدن بر مسائل و مشکلات خود ، به رقابت در سطوح بالاتر و فعالیت در عرصه جهانی بپردازند.یادآوری این نکته ضروری است که : با چنین اقدامی و تبدیل شدن چندین شرکت به یک مجموعه هولدینگ ، برنامه تدوین شده و ساختار سازمانی خیلی شرکتها جوابگوی وضعیت فعلی نخواهد بود و باید باز نگری و اصلاحات لازم در خصوص موارد فوق صورت پذیرد.در کشور ما موفقیت تلاشهای انجام شده در زمینه گروهی شدن شرکتها و فعالیت به صورت شرکتهای هولدینگ مستلزم توجه به دو موضوع مهم یعنی اجرای دقیق فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و ساختار سازمانی متناسب است.مدیریت یک شرکت معمولی با مدیریت شرکتهای هولدینگ بسیار متفاوت است از آنجائیکه بازتاب عملکرد و مدیریت و نتایج حاصل از تصمیمات اتخاذ شده شرکت مادر (ستاد) تاثیر گذار خواهد بود ، لذا ضروری است مدیریت ارشد به منظور تصمیم گیری و اعمال نظر ، علاوه بر بررسی و شناخت ستاد سازمان با دیدی وسیع تر و شناخت کامل از شرکتهای تابعه ، تصمیم گیری کند. بنابراین مسائل و تصمیمات در سازمانها ی هولدینگ همواره پیچیده و پر ابهام و گاهی نیز همواره با متناقضاتی است که این سازمانها را نیازمند اجرای مدیریت استراژتیک با الگوی جدید و مناسب می کند.

اخبار روز اقتصادی

مهم ترین خبرهای روز اقتصادی کشور

افتخارات شرکت

بخش افتخارات شرکت لیان کاوان

تماس با ما

تماس مستقیم با مدیریت شرکت