علی ترکمن سرابی

نگارش یافته توسط liankavan. Posted in هیات مدیره گروه لیان کاوان

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد علی ترکمن سرابی

  مدرک تحصیلی : کارشناسی            رشته تحصیلی : مهندس کامپیوتر

 سوابق اجرایی:

-         مدیرعامل شرکت لیان کاوان کانیها انرژی

-         مدیر عامل شرکت مهندسی پیشگامان نیرو و انرژی شرق

-         مدير دفتر فني شركت نصب و تعميرات نيروي خراسان

-         مدير دفتر فني و جانشين مدير پروژه نصب و راه اندازي 8 واحد گازي نيروگاه كرمان

-         مدير پروژه نصب و راه اندازي 4 واحد گازي نيروگاه آبادان

-         عضو هيئت مديره و جانشين مدير عامل شركت نصب وتعميرات نيروي خراسان

 

مدیر عامل شرکت مهندسی پیشگامان نیرو و انرژی شرق

·         نصب و راه اندازی چهار واحد نیروگاه سیکل ترکیبی 600 مگاواتی پتروشیمی جم

·         نصب و راه اندازی چهار واحد نیروگاه 300  مگاواتی شاهرود

 

مدير گروه پروژه هاي نيروگاهي و صنعتي در پروژه هاي :

·         نصب ، پيش راه اندازي و راه اندازي 6 واحد گازي نيروگاه 1000 مگاواتی دماوند

·         نصب ، پيش راه اندازي و راه اندازي 6 واحد گازي نيروگاه 1000 مگاواتی شيروان

·         نصب ، پيش راه اندازي و راه اندازي 6 واحد گازي نيروگاه 1000 مگاواتی اصفهان

·         نصب ، پيش راه اندازي و راه اندازي 6 واحد گازي نيروگاه 1000 مگاواتی توس

·         نصب ، پيش راه اندازي و راه اندازي 6 واحد گازي نيروگاه 1000 مگاواتی عسلويه

·         نصب ، پيش راه اندازي و راه اندازي 2 واحد انبساطي 12 مگاواتی نيروگاه نكا

·         خريد و احداث سيستم هاي آب آتش نشاني پالايشگاه سرخس

·         خريد ، احداث وبهسازي سيستم توزيع برق شركت پايانه هاي نفتي جزيره خارك

·        خريد و احداث سيستم كليد خانه توزيع برق ايستگاه 29 پايانه هاي نفتي جزيره خارك