مهندس مریم اسلامی

نگارش یافته توسط Super User. Posted in هیات مدیره گروه لیان کاوان

 

 

 

 

 

مریم اسلامی متولد 1338، مشهد

 سوابق تحصیلی:

 فارغ التحصیل سال 1364- دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف- تهران

سوابق كاري

 1365-1364 کارشناس صنایع غذائی اداره کل صنایع خراسان

 1374-1365 کارشناس مسئول صنایع غذائی، مسئول بخش ارتباط صنعت با دانشگاه، معاونت توسعه صنعتی

اداره کل صنایع خراسان

 1376-1374 مدیرعامل شرکت کران آوای توس

 1381-1376 معاونت فناوری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان

 1384-1381 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان

 1387-1384مدیرعامل موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی

 1386 تاکنون مدیرعامل شرکت کیهان کاوان کوشا

 1387 تاکنون مشاور شرکت لیان کاوان کانیها

 دوره های آموزشی و تخصصی:

 زمان سنجی، برنامه ریزی خطی، توسعه صنعتی، TQM

 مهمترین اقدامات انجام شده:

 اجرای اولین شهرک فناوری در شرق کشور (مشهد) پروژه ملی

 طراحی و راه اندازی مجتمع پیمانکاران فرعی در صنعت( الکتریک خودروی شرق(

 طراحی و راه اندازی اولین خوشه صنعتی کشور (دوریکا(

 اجرائی کردن ماده 52 قانون در برنامه سوم توسعه در استان خراسان بعنوان اولین استان در کشور

 طراحی و اجرای عامل چهارم در پروژه های عمرانی

 طراحی و اجرای اولین تصفیه خانه های صنعتی در ایران

 طراحی و اجرای دوره های آموزش (خویش فرمای خلاق)

مطالعه و مشاوره، طراحی ساختار هولدینگ های سرمایه گذاری