حمیده سنجری

نگارش یافته توسط Super User. Posted in هیات مدیره گروه لیان کاوان

 

 

 

مدرک تحصیلی :  کارشناسی     رشته تحصیلی : فیزیک اتمی

 

سوابق شغلی :

 

10 ماه در شرکت ترانس خراسان به عنوان مسئول فنی

 3 سال در شرکت آبگیر سازه طوس به عنوان کارشناس ژئوفیزیک مسئول پروژه های انتقال آب

 4 سال  در موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی به عنوان مدیر آموزش (برگزاری دوره های کارآفرینی و دوره های آموزشی مسئولین فنی و مدیران کارخانجات(

2 سال  در شرکت لیان کاون کانیها توسعه سنگهای تزئینی  به عنوان مدیر عامل (تراش سنگهای نیمه قمیتی و قیمتی)

 گواهینامه های دریافتی

 دریافت گواهینامه تشریح الزامات و نحوه استقرار سیستمهای ISO 9001:2008   از موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی

 دریافت گواهینامه ارزیابی انطباق از موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی

 دریافت گواهینامه تدوین استانداردهای ملی از موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی

 دریافت گواهینامه حسابداری صنعتی مقدماتی از سازمان فنی حرفه ای

 دریافت گواهینامه حسابدار مالی صنعتی از سازمان فنی حرفه ای

 دریافت گواهینامه مسئول حقوق و دستمزد از سازمان فنی حرفه ای

 دریافت گواهینامه رایانه کار درجه 2 از سازمان فنی حرفه ای

 دریافت گواهینامه کسب و کار  از موسسه کار و تامین اجتماعی

 دریافت گواهینامه قوانین حقوقی اجرای استاندارد از موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی

 دریافت گواهینامه مدیریت از سازمان فنی و حرفه ای کشور

 دریافت گواهینامه کنترل کیفیت عمومی از موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی

 دریافت گواهینامه تدریس کارآفرینی و کسب و کار  از موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی

 دریافت گواهینامه تدوین نظامنامه کیفیت از موسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی