حسین تقوی

نگارش یافته توسط liankavan. Posted in Uncategorised

 

نام و نام خانوادگی : حسین تقوی

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران

سوابق کاری:

·         از سال 1379 تأسیس مدیریت واحد ماشین سازی تک سازان

·         سال 1381 ساخت و راه اندازی واحد تولیدی شماره دو شرکت خاک طلایی توس

·         سال 1382 مدیریت واحد تولیدی شماره دو شرکت خاک طلایی توس

·         سال 1385 مدیریت واحد ماشین سازی شرکت خالص ساز خاک

·         سال 1385 الی سال 1393مدیر فنی واحد تولیدی شرکت خاک طلایی توس

·         سال 1387 مدیر پروژه مجموعه تفریحی توریستی اخلمد

·         سال 1390 راه اندازی واحد استحصال هیدروکربن های سوختی از پسماند صنعتی شرکت خالص ساز خاک

·         سال 1390 تاکنون مدیر فنی واحد ماشین سازی و مدیریت استحصال هیدروکربن های سوختی از پسماند صنعتی در شرکت خالص ساز خاک

·         سال 1392 تا کنون مدیرعامل شرکت توسعه انرژیهای تجدید پذیرسبز

·         سال 1393 نایب رئیس شرکت لیان کاوان کانیها انرژی

دوره های گذرانده شده :

1-     دریافت گواهینامه دوره آموزشی تفکیک زباله های اداری و نحوه جلوگیری از تولید و حداقل سازی از موسسه کارآفرینی ، تحت نظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

2-     دریافت گواهینامه اصول و فنون مذاکرات از جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف