چشم انداز و استراتژی

نگارش یافته توسط Super User. Posted in Uncategorised

چشم انداز و استراتژی شرکت به شرح ذیل می باشد: 

- توسعه سرمایه گذاری و صادرات  فرآورده های معدنی از طریق مدیریت کارآمد

- مشارکت و همکاری جمعی مدیران موفق بخش خصوصی

- تحقیقات و توسعه منابع انسانی

- توسعه و پژوهش در خصوص محصولات معدنی

 آرمان:

1- توسعه بخش صنعت و معدن در راستای افزایش صادرات غیر نفتی و خود کفایی کالاهای استراتژیک 

2- کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت و درآمد حاصل از آن

3- تلاش جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی کالاها و مواد اولیه صنعتی و معدنی

4- فرآوری مواد اولیه معدنی توسط کارشناسان داخلی و افزایش ارزش افزوده ی آنها

5- سالم سازی و بالا بردن سطح مدیریت و اخلاق حرفه ای در بخش صنعت و معدن

این هولدینگ  تا کنون در راستای رسیدن به اهداف و آرمانهای خود در بخش توسعه صنعت و معدن اقدام به ایجاد 14 شرکت تخصصی با حمایتهای علمی و مالی نموده است.