تجارت و بازرگانی

نگارش یافته توسط Super User. Posted in شرکتهای گروه لیان کاوان

 اهداف شرکت:

شرکت لیان کاوان کانیها ،تجارت و بازرگانی  یکی از زیر مجموعه های این هولدینگ با هدف صادرات  محصولات و صنایع معدنی تاسیس گردیده تا بتواند با بازاریابی مناسب و آشنا نمودن بازار بین المللی با محصولات و صنایع معدنی منطقه و کشور درآمد و ارزش افزوده مناسب تولیدات را اخذ نماید. 

این بخش با برقرار نمودن ارتباط صحیح  و رو به رشد بین بخش تولید و بازار باعث تمرکز تولید کنندگان بخش صنعت و معدن در تولید محصولات و تسهیل بازاریابی و فروش محصولات می شود.  واحد بازرگانی فروش، بازاریابی محصولات و تامین مواد اولیه کلیه شرکتهای هولدینگ را مدیریت می نماید و با پشتیبانی مالی هولدینگ باعث ایجاد ارتباط صحیح بین واحد های تولیدی و فروش میشود و  امکان رشد واحدهای تولید کننده و استخراج کننده مواد معدنی را فراهم نماید.