لیان کاوان کانیها بین الملل

نگارش یافته توسط Super User. Posted in شرکتهای گروه لیان کاوان

 

 

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

 این شرکت با هدف سرمایه گذاری پایدار در کشورهای  همسایه و نهایتا کشورهایی که دارای پتانسل معدنی و صنایع معدنی هستند ، ایجاد گردید تا بتواند ضمن مدیریت سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت های  معدنی بین المللی را هدف گذاری نماید. این شرکت قادر خواهد بود ماموریت شرکای خارجی را با دارا بودن دانش فنی و ظرفیت سرمایه گذاری برای واحدهای تولیدی هولدینگ شناسایی کرده و اقدام به تاسیس شرکتهای ایرانی و خارجی نماید.

در این راستا شرکت توسعه سرمایه گذاری صادرات ، معدن و صنایع معدنی لیان کاوان کانیها دستور تشکیل شرکتهای ایرانی افغانستانی ، ایرانی تاجیکستانی ، ایرانی قرقیزستانی را در برنامه کار خود قرار داده است .