توسعه گردشگری لیان کاوان کانیها

نگارش یافته توسط Super User. Posted in شرکتهای گروه لیان کاوان

 

اهداف

ایران کشوری پهناور با آب و هوای گوناگون در مناطق مختلف و دارای جاذبه های گردشگری  و تاریخی و مذهبی  فراوان می باشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمدهای کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه از بخش صنعت گردشگری ،جذب گردشگر و توریسم  داخلی و خارجی میباشد، بنابراین گسترش ، توسعه و سرمایه گذاری مناسب این صنعت، جهت کسب درآمد با جذب گردشگر خارجی و خارج نشدن ارز از کشور با جذب گردشگر داخلی توسط بخش دولتی و خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا هولدینگ لیان کاوان کانیها با هدف بستر سازی مناسب و استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری صنعت گردشگری، مشاوره، طراحی و نظارت و سرمایه گذاری بر زیر ساختها، اجرا و بهره برداری پروژه ها و مجتمع های گردشگری ،تفریحی و اقامتی، فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی ، شرکت لیان کاوان کانیها توسعه گردشگری را تاسیس نمود.