توسعه خدمات بین المللی سلامت

نگارش یافته توسط liankavan. Posted in توسعه خدمات بین المللی سلامت لیان کاوان

اهداف شرکت توسعه خدمات بین المللی سلامت لیان کاوان عبارت است از:

ارائه خدمات تخصصی در حوزه سلامت نیازمند بستر سازی مناسب ، استفاده از دانش و فناوری روز دنیا و ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب با استانداردهای مطلوب می باشد . هولدینگ  لیان کاوان کانیها جهت توسعه و ارائه خدمات، تجهیزات و مواد اولیه بخش سلامت و گردشگری سلامت، شرکت توسعه خدمات بین المللی سلامت لیان کاوان را با هدف  ارائه خدمات مدیریتی، مشاوره ای ،بهره برداری و اجرای زیر ساختهای مراکز درمانی و سلامت و همچنین تهیه، تولید و توزیع تجهیزات ،مواد مصرفی و دارویی در بخش سلامت و مشارکتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این بخش تاسیس نموده است.